Vergoedingen & Tarieven

Vergoeding:
Voor vergoeding van de behandeling zijn er drie voorwaarden.
1. U dient een verwijzing van de huisarts of specialist te hebben voor zowel de basis als de specialistische GGZ
2. De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal voorwaarden, o.a. vermoeden op een DSM-diagnose. Enkele psychische klachten worden namelijk niet vergoed, bijvoorbeeld als het gaat om enkel relatie- of werproblemen zoals een burn-out. Wanneer u voor soortgelijke klachten behandeling zoekt, kunt u het beste naar een zorgaanbieder gaan die hier wel behandelingen voor aanbiedt.
3. U bent verzekerd bij een verzekeraar waar de praktijk een contract mee heeft (zie onder). I
ndien u elders verzekerd bent raad ik u aan om contact op te nemen bij uw verzekeraar voor een lijst van gecontracteerden.

Uw behandeling valt onder verzekerde zorg in het basispakket, alleen uw eigen risico wordt aan het eind van de behandeling verrekend door uw zorgverzekeraar.


Contract met verzekeraars?

Contracten 2023 Inclusief:
Zilveren Kruis Achmea Interpolis, FBTO, De Friesland,
Achmea
OWM Zorg en Zekerheid
ONVZ VvAA en jaaah
ENO SallandZorg, HollandZorg en ZorgDirect
a.s.r. Ditzo

Niet vergoed:
Er wordt tijd voor u gereserveerd in de agenda en deze zijn ruim van te voren in te plannen. Een gemaakte afspraak dient 24 uur van te voren afgezegd worden (via mail of telefoon). Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak (<24 hr of vrijdag na 17:00) wordt een no-show tarief van €90,- in rekening gebracht.

Tarieven:
Volledigheidshalve worden hieronder de NZa tarieven voor 2020 opgenomen, aangezien u alleen uw eigen risico betaalt.
Basis ggz Kort                                                          €504,71
Basis ggz Middel                                                      €856,34
Basis ggz Lang                                                         €1373,34
Onvolledig behandeltraject                                       €219,53
Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)               €109,76
Rapporten aan een bedrijfsarts of verzekeringsarts €86,57

De gehanteerde tarieven voor de gespecialiseerde ggz in 2020 kunt u hieronder downloaden (verkregen van de Nederlandse Zorgauthoriteit)
Bijlage: Diagnose behandeling combinaties DBC’s