Behandeling en Werkwijze

Hoe?

Na de telefonische aanmelding waarin u en ik een eerste inschatting maken of u met uw hulpvraag bij deze praktijk aan het goede adres bent, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Na intake wordt een indicatie gesteld of kortdurende psychologische behandeling in de Basis GGZ of psychotherapie in de SGGZ geschikt zou zijn. Hierbij wordt ook een indicatie gesteld voor welke vorm van behandeling in deze fase het best aansluit bij uw problematiek, en de voorlopig ingeschatte duur van de behandeling. Soms wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst en/of een meer uitgebreid psychologisch onderzoek om de juiste keuze te kunnen maken voor behandeling. Dit zal aan u worden voorgelegd.
Tevens wordt in de intakefase aan u voorgelegd op welke wijze we uw recht op privacy hanteren, in welke mate en op welke wijze gegevens worden gedeeld met andere behandelaars en uw verwijzer.

Na intake en aanvullende onderzoeksgesprekken wordt het beeld besproken met u over de samenhang van klachten en de situatie waarin u zich bevindt  en de mogelijke factoren voor het ontstaan en in stand houden van uw klachten.

Bij een kortdurende behandeling, ongeveer 10 keer, zal het vaak steunend/ structurerend zijn gecombineerd met online mogelijkheden om modules te volgen, met cognitieve therapie, soms EMDR, soms gesprekken waarbij iemand die voor u belangrijk is uitgenodigd wordt.

Bij een langer durende behandeling, die een jaar zou kunnen doorlopen, zal dit vaak gecombineerd worden met ACT of Schematherapie en met een terugval preventie.

De behandeleffecten zijn te volgen met een vragenlijst die aan u wordt opgestuurd bij begin en einde van de behandeling.

In de intake wordt een inventarisatie gemaakt van uw klachten, evt. eerdere behandelingen, uw huidige leven, uw levensloop, en doelen van de behandeling. Daarna wordt in gezamenlijk overleg gekozen voor welke behandelvorm; kortdurend of een langer traject, en de soort therapie die het meest aansluit in deze fase. Dit wordt in het dossier opgenomen, evenals een brief/ de brieven naar uw verwijzer, mits u hier schriftelijk toestemming voor geeft aan mij. Dit dossier is ter inzage voor u, en er is een bewaarplicht van 15 jaar, tenzij u anders besluit; u hebt het recht om deze te laten verwijderen.

Voor de continuïteit van het behandelproces is het belangrijk om met een van te voren gekozen regelmaat de therapie voort te zetten. De aantekeningen die ik maak tijdens de gesprekken zullen niet in het dossier worden opgenomen, aantekeningen ter ondersteuning van mijn werk worden elders (beveiligd) opgeslagen.

Gegevens van uw behandeling worden aan het eind bij de facturatie naar de verzekeraar versleuteld aangeleverd. Indien u dit niet wilt kunt u een privacy verklaring ondertekenen, deze wordt dan aangeleverd aan de verzekeraar.

Meer informatie over de problematiek die ik behandel, mijn specifieke expertises, doelgroepen en zorgvisie:
Overwegend stemmings- en angstklachten, trauma, aandachtstekortstoornis en gedrag, persoonlijkheidsproblematiek
. Behandelvormen: Gedragstherapie; Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, ACT, SFT, EMDR, Interpersoonlijke Therapie (IPT), systeemtherapie, E health als psycho educatie en als extra ondersteuning voor de meest voorkomende klachten en technieken modules van Therapieland)

 Duur van de behandeling?

kort als het kan, langer als het nodig is.