Kwaliteitsbewaking

Psychologen en psychotherapeuten aangesloten bij
Nederlands Instituut van Psychologen en LVVP, voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk, die een weerslag vormen van de bestaande wet- en regelgeving voor de ggz-sector. Mijn certificaat van deelname kunt u hier inzien.

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

De behandeling valt onder de wet WGBO en onder de beroepscode zoals die door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) zijn opgesteld en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Klachten?
Bij evt. onvrede over de behandeling hoop ik dat we dit in een vroeg stadium met elkaar kunnen bespreken.

Als dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt dan is er nog altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de comissie bij LVVP/ NIP/ www.skgz.nl./www.clientenrechten.nl.

U kunt ook terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Privacy?
Via bepaalde codes zou uw verzekeraar kunnen achterhalen voor welke aandoening u bent behandeld.

In het kader van Privacyrecht kunt u ervoor kiezen om een verklaring in te vullen waarna er geen diagnose op de factuur vermeld wordt.